Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., δραστηριοποιείται στον χώρο των Α.Π.Ε. και συγκεκριμένα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα.

H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., θυγατρική της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., από κοινού με τον Όμιλο Τσάκου, εξαγόρασαν το 2011 την Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία κατείχε δικαιώματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 2,8MW. H εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 1,5MW στην περιοχή της Ασσήρου του Ν. Θεσσαλονίκης και ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 1,3MW στην περιοχή Ράχες του Δ. Κορυθίου πλησίον της Τρίπολης.

Την κατασκευή των Φ/Β σταθμών ανέλαβε η BIG SOLAR AE (www.bigsolar.gr), η μεγαλύτερη εταιρία εμπορίας φωτοβολταικών στην Ελλάδα. Οι δύο σταθμοί ολοκληρώθηκαν και διασυνδέθηκαν στο δίκτυο τον Απρίλιο του 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον όμιλο και την εταιρία, μπορείτε να επισκεφτείτε το web site της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (www.bitros.gr)